Jak pomóc alkoholikowi ?

Interwencja jest wtargnięciem w trwający proces choroby alkoholowej. Ponieważ zaprzeczanie chorobie jest częścią samej choroby, większość alkoholików nie może samodzielnie przerwać tego procesu. Dlatego osoby zainteresowane powinny koniecznie podjąć kroki, które przygotują interwencję.
Masz problem z alkoholem zadzwoń telefon komórkowy 502 545 452 oraz infolinia 24 h : 0 801 000 532 lub napisz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nad odpowiednim zastosowaniem tych kroków, powinien zawsze czuwać profesjonalista, który będzie współpracował z rodziną alkoholika i poinstruuje ją, jak dokonać interwencji.

Zanim alkoholik będzie mógł wyzdrowieć, musi najpierw uwierzyć, że jest chory. Ból to sposób, w jaki natura przekonuje nas, że jesteśmy chorzy. Jednakże alkoholik unika bólu poprzez:

1. przystosowanie się do objawów choroby
2. krótkie utraty świadomości, dzięki którym nieprzyjemne doświadczenia zostają wymazane z pamięci
3. system zakłamania i zaprzeczeń, który nie dopuszcza do świadomości prawdy o własnej sytuacji
4. ciągłe spożywanie alkoholu, będące ucieczką od bolesnej rzeczywistości.

Interwencja ma doprowadzić do stanu, w którym:

1. Ból - związany z piciem będzie większy niż ból niepicia
2. Alkoholik zda sobie sprawę z tego, że źródłem bólu jest picie.

Aby to osiągnąć, musisz przestać chronić alkoholika przed konsekwencjami jego własnego zachowania. Oznacza to, że muszisz uzmysławiać alkoholikowi oczywiste skutki jego zachowań - tak żeby nie mógł nie zauważyć realności tej sytuacji. Musisz być gotowy wydobyć problem alkoholowy na światło dzienne oraz szczerze uznać, że problem dotyczy Ciebie, alkoholika oraz pozostałych członków rodziny.

Problem musi wyjść na jaw i należy o nim otwarcie rozmawiać - tak by alkoholik mógł go sobie z bólem uświadomić. Może się to okazać jedynym sposobem na uratowanie życia jemu i całej rodzinie.

Celem interwencji nie jest zmuszenie alkoholika do zaprzestania picia, ale rozpoczęcie leczenia. Pod naciskiem, większość alkoholików zgodzi się przerwać picie na jakiś czas - choćby po to, aby sobie i innym udowodnić, że nie są alkoholikami i umieją pić jak inni. Celem interwencji jest również wzbudzenie w alkoholiku motywacji do poszukania pomocy. Leczenie może polegać na poradnictwie prywatnym, odwykowym leczeniu zamkniętym lub otwartym albo na uczestnictwie w AA.

PROCES INTERWENCJI


Ocena sytuacji


Pierwszym krokiem przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian jest rozpoznanie, co rzeczywiście wymaga zmiany. Profesjonalista powinien pomóc ustalić, czy pierwotnym źródłem problemów jest picie, czy też dysfunkcyjność waszej rodziny wynika w istocie z czegoś innego. Profesjonalista pomoże Wam ułożyć taki plan interwencji, który będzie adekwatny zarówno do potrzeb, jak i do możliwości rodziny.

Przygotowanie

1. Rozwińcie w sobie osobistą moc. Zanim skupicie się na zdrowieniu alkoholika, skoncentrujcie się najpierw na swoim własnym. Pracujcie nad pewnością siebie i wiarą w swoje możliwości oraz nad zdolnością radzenia sobie z własnym życiem.
2. Zaniechajcie kontroli. Nie próbujcie kontrolować ani picia, ani rzekomych przyczyn picia, ani związanych z piciem zachowań. Tych spraw nie możecie zmienić. Pozwólcie im się toczyć własnym trybem.
3. Przestańcie ułatwiać picie. Nie stwarzajcie alkoholikowi komfortu picia. Pozwólcie mu ponosić konsekwencje picia. Nie ochraniajcie alkoholika, nie kryjcie go ani nie wybawiajcie.
4. Nauczcie się metod interwencji. Omówcie z profesjonalistą różne techniki oraz ich przydatność w waszej sytuacji.
5. Rozważcie zyski i straty płynące z interwencji. Podejmijcie niezbędne kroki zabezpieczające rodzinę pod względem fizycznym, emocjonalnym, finansowym i prawnym. Mając do czynienia z alkoholizmem, zawsze trzeba brać pod uwagę ryzyko przemocy - toteż należy wykazać przezorność i zastosować środki ostrożności.
6. Zbadajcie, co Wam osobiście przeszkadza w dokonaniu interwencji lub budzi opory przed nią. Rozpracujcie te przeszkody i zahamowania zanim rozpoczniecie proces interwencji, bo możecie nie być w stanie jej dokończyć.
7. Podejmijcie stanowczą decyzję o interwencji i przystąpcie do niej z całym zaangażowaniem - aby umożliwić powrót do zdrowia osobie, którą kochacie.
8. Razem z profesjonalistą opracujcie szczegółowy i wszechstronny plan, według którego przebiegać będzie interwencja.

Zaproszenie alkoholika do uczestnictwa

Poinformujcie alkoholika, że korzystacie z porad profesjonalisty i zaproponujcie, żeby się do Was przyłączył. Jeśli się zgodzi, pozostałe elementy interwencji mogą nie być konieczne.

Podczas przygotowania interwencji powinniście być jak najbardziej szczerzy i otwarci. Przypominajcie alkoholikowi o swojej współpracy z profesjonalistą i ponawiajcie zaproszenie, aby do Was dołączył.

Wpływ informacji na zmianę zachowań

Z powodu upośledzeń neurologicznych, zaprzeczania i krótkich utrat świadomości większość alkoholików nie uzmysławia sobie, jaki wpływ na ich życie ma nadużywanie alkoholu. Doświadczają bólu, ale nie kojarzą go z piciem. Informacje od rodziny regularnie dostarczają alkoholikowi wiedzy o jego zachowaniach związanych z piciem, dzięki czemu osoba chora może wreszcie dostrzec związek pomiędzy bólem a piciem.

Pozwólcie alkoholikowi doświadczyć bólu. Nie kontrolujcie, nie wybawiajcie, nie ochraniajcie. Nie róbcie niczego, co mogłoby zmniejszyć ból związany z konsekwencjami picia. Wykażcie, że jest on bezpośrednio powiązany z alkoholem. Nie sprzątajcie pustych butelek po alkoholu, nieczystości czy innych "kompromitujących dowodów" - czas by alkoholik uświadomił sobie ich wymowną obecność.

Kryzys jest szansą

Kryzys niesie za sobą ból. Ból to wasz sposób komunikowania alkoholikowi, że potrzebuje pomocy. Kryzys jest dla Was szansą. Możecie go wykorzystać dla swoich celów. Skorzystajcie z niego i wzbudźcie w alkoholiku motywację do poddania się leczeniu. Oto kilka wskazówek, które pomogą Wam skutecznie wykorzystać nadarzającą się okazję.

1. Zastanów się w jakich sytuacjach kryzysowych może znaleźć się alkoholik na skutek swojego picia i jak można je wykorzystać dla jego dobra.
2. Przygotuj się na takie sytuacje. Jeżeli nie obmyślicie żadnej mocy sprawczej. Dowiedzcie się, do jakich ośrodków leczenia odwykowego można się udać. Zorientujcie się, jakie są możliwości bezpłatnego lub odpłatnego leczenie alkoholizmu. Bądźcie w kontakcie z lekarzem, który pomoże w razie potrzeby. Spytajcie, na jaką pomoc policji możecie liczyć w określonych sytuacjach. Na wszelki wypadek "zaklepcie" sobie czyjąś pomoc - przyjaciela, terapeuty, kogoś z AA.
3. Gdy nadejdzie kryzys, uczyńcie go jak najbardziej dotkliwym dla alkoholika, ale jak najmniej dotkliwym dla pozostałych członków rodziny. Nie ma potrzeby, aby sytuacja, która jest trudna i bolesna dla alkoholika, była taka dla innych.
4. Podkreślajcie mocno, co w takiej sytuacji można zrobić - powiedzcie alkoholikowi jednoznacznie o potrzebie i możliwości leczenia.
5. Użyjcie nacisku. Na tym etapie alkoholik może już być gotów do współdziałania albo "targowania się", żeby tylko uniknąć bólu spowodowanego kryzysem. Skorzystajcie z tego. Zaproponujcie leczenie jako drogę wyjścia z impasu. Porozmawiajcie z przełożonym alkoholika i dowiedzcie się, czy przyjmie go z powrotem do pracy po leczeniu. Umowa ta obowiązuje tylko pod warunkiem, że alkoholik rzeczywiście zacznie się leczyć. W innym wypadku odmówcie jakiejkolwiek pomocy.

Masz problem z narkotykami zadzwoń telefon komórkowy 502 545 452 oraz infolinia 24 h :
0 801 000 532 lub napisz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Polecamy

akcjasos4Serdecznie zapraszamy do pierwszego w Polsce portalu  dla osób uzależnionych i współuzależnionych http://alkoholizm.akcjasos.pl
Zapraszamy do forum dyskusyjnego Forum uzaleznienia - tu możesz otrzymać pomoc.

Uzależnienie od alkoholu , czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na nie kontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci.

Reklama

Psycholog online

Jeśli przeżyłeś tragedię i nie wiesz, co ze sobą zrobić. Jeśli masz jakikolwiek problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić. Jeśli stoisz przed podjęciem ważnej decyzji i chciałbyś lepiej poznać siebie i swoje potrzeby i upewnić się w obranym kierunku Twojego życia, napisz do naszego psychologa on-line

Porady naszego psychologa udzielane są bezpłatnie.

Partner serwisu

Reklama

Reklama