Sprawdź jak działa alkohol

Alkohol jest substancją psychoaktywną. Oznacza to, że w momencie dostania się do organizmu działa na układ nerwowy powodując wystąpienie określonych objawów. Czas ich pojawienia się jest bardzo krótki – alkohol działa natychmiast po spożyciu.

Związane jest to z jego szybkim wchłanianiem i rozprowadzaniem w organizmie. W praktyce efekty działania alkoholu można już odczuć po kilku sekundach od jego wypicia. Ilość, rodzaj oraz natężenie efektów związanych z alkoholem zależy od jego stężenia we krwi.

Podstawowe działania alkoholu polega na usypianiu i znieczulaniu – alkohol jest depresantem. Fakt ten sprzeczny jest z najczęstszymi obserwacjami zachowań osób nietrzeźwych, które demonstrują często nadmierne pobudzenie, a nierzadko agresję. Pozorna sprzeczność wynika ze stopniowego wyłączania różnych funkcji układu nerwowego przez alkohol – jedną z pierwszych jest zdolność do samokrytyki i samokontroli. Dłuższa obserwacja osób nietrzeźwych, lub też jednorazowe wypicie większej dawki alkoholu pokazuje hamującą naturę działania alkoholu.

Poniższa specyfikacja prezentuje reakcje organizmu na określone stężenie alkoholu we krwi.
0,3 – 0,5 ‰
nieznaczne zaburzenia równowagi
euforia i obniżenie krytycyzmu
upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
zaburzenia widzenia (pogorszone spostrzeganie rodzaju i kształtu przedmiotów ukazujących się w głębi i na obwodzie pola widzenia, obniżona zdolność dostrzegania ruchomych źródeł światła, wydłużony czas adaptacji oka do ciemności po olśnieniu światłem, wydłużony czas reakcji na bodźce wzrokowe)
0,6 – 0,7 ‰
zaburzenia sprawności ruchowej (w tym refleksu)
nadmierna pobudliwość i gadatliwość
obniżenie samokontroli
błędna ocena własnych możliwości
0,8 – 2,0 ‰
zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej
obniżenie progu bólu
spadek sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.)
opóźnienie czasu reakcji
wyraźna drażliwość
obniżona tolerancja
zachowania agresywne
pobudzenie seksualne
wzrost ciśnienia krwi
przyśpieszenie akcji serca
2,0 – 3,0 ‰
zaburzenia mowy
wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi
wzmożona senność
znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań
3,0 – 4,0 ‰
obniżenie ciepłoty ciała
zanik odruchów fizjologicznych
głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki
4,0 ‰ i powyżej
głęboka śpiączka
zaburzenia czynności ośrodka naczynioworuchowego i oddechowego
możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol
STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA

Podane powyżej wskaźniki dotyczą osób o niepodwyższonej tolerancji na alkohol. Jednym z objawów uzależnienia jest tzw. wzrost tolerancji. Charakteryzuje się on koniecznością wypicia większej dawki alkoholu w celu osiągnięcia podobnego efektu jak w przeszłości przy wypiciu mniejszej dawki. Znane są przypadki zatrzymania osób, u których po badaniu stwierdzono 5 a nawet 6 ‰ alkoholu we krwi. Niemniej jednak przeważająca liczba osób zareaguje na alkohol tak jak to podano powyżej. Biorąc pod uwagę efekty oddziaływania alkoholu nawet przy bardzo małych jego dawkach zrozumiały się staje przepis nakazujący powstrzymanie się od prowadzenia jakichkolwiek pojazdów po wypiciu alkoholu.

Czas działania alkoholu w organizmie zależy od wielu czynników, z których najbardziej istotne są: ilość wypitego alkoholu, płeć oraz waga. Poniżej znajduje się link do aplikacji pozwalającej na obliczenie stężenia alkoholu we krwi oraz czasu jego utrzymywania się.
olu.lublin.pl

Polecamy

akcjasos4Serdecznie zapraszamy do pierwszego w Polsce portalu  dla osób uzależnionych i współuzależnionych http://alkoholizm.akcjasos.pl
Zapraszamy do forum dyskusyjnego Forum uzaleznienia - tu możesz otrzymać pomoc.

Uzależnienie od alkoholu , czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na nie kontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci.

Reklama

Psycholog online

Jeśli przeżyłeś tragedię i nie wiesz, co ze sobą zrobić. Jeśli masz jakikolwiek problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić. Jeśli stoisz przed podjęciem ważnej decyzji i chciałbyś lepiej poznać siebie i swoje potrzeby i upewnić się w obranym kierunku Twojego życia, napisz do naszego psychologa on-line

Porady naszego psychologa udzielane są bezpłatnie.

Partner serwisu

Reklama

Reklama