Jaka profilaktyka ?

Coraz młodsze dzieci sięgają po narkotyki, już 9-10 latki maja za sobą pierwsze kontakty ze środkami psychoaktywnymi. Wiek inicjacji narkotycznej dzieci obniża się, a jednocześnie rośnie lęk dorosłych w obliczu zagrożenia narkomanią.
 
Najwięcej obaw mają nauczyciele, którzy zauważają problem w szkole. Boją się rozmawiać z młodzieżą na temat narkotyków, bezradni nie wiedzą, nie chcą, nie potrafią o tym mówić. Na szczęście w planach pracy wychowawczej szkół widnieją dwa magiczne słowa: profilaktyka uzależnień. Nauczyciele zobligowani są do prowadzenia na godzinach wychowawczych pogadanek dotyczących zagrożeń uzależnieniami.

Nikt natomiast nie zastanawia się, czy wychowawcy posiadają odpowiednią wiedzę do prowadzenia takich zajęć.
W szkołach podstawowych nauczyciel najczęściej sam stara się zebrać materiały i przygotować pogadankę. W szkołach średnich nauczyciele często zlecają młodzieży przygotowanie referatu na temat uzależnień. Z reguły informacje zawarte w takich referatach pochodzą z gazet, opinii kolegów i z książek, które często przypadkiem wpadają w ręce młodzieży.
 
Uczniowie bezkrytycznie przepisują zawarte tam informacje i przekazują je całej klasie. Następnie wywiązuje się dyskusja, która najczęściej kończy się kłótnią - czy zalegalizować narkotyki - na tym lekcja się kończy. Nauczyciel ma poczucie spełnionego obowiązku, a uczniowie nadal utwierdzają się w przekonaniu, ze wiedza bardzo dużo o narkomanii i problem bezpośrednio ich nie dotyczy. W klasie nadal panuje zmowa milczenia, wszyscy wiedzą, kto bierze, kto próbuje, kto handluje, ale nikt o tym nic nie mówi, no bo po co ? "Jak się belfer dowie to narobi kumplowi problemów i wyrzucą go ze szkoły". Tak dzieje się w wielu szkołach i to jest przerażające.

Wiemy jak jest, a teraz zastanówmy się jak powinno być.
Czym jest profilaktyka uzależnień ?

Odczarujmy magie tych słów. Najprostsze wytłumaczenie - profilaktyka to: przeciwdziałanie, zapobieganie. Szeroko pojęta profilaktyka to ta, która wyprzedza problem, to propagowanie zdrowego stylu życia, dbałość o rozwój umiejętności radzenia sobie z wymaganiami jakie stawia życie, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Należy do niej również uświadamianie uczniów, rodziców i nauczycieli oraz szybka interwencja w przypadku zagrożenia uzależnieniem.
Jaka powinna być profilaktyka ?
-skuteczna - spełniająca określone zadania, dająca oczekiwane i zaplanowane efekty;
-kompleksowa - obejmująca problem całościowo jako zjawisko społeczne;
-rzeczowa - pokazująca konkretne, ważne pewne informacje, a nie obiegowe opinie;
-przemyślana - zawierająca wszystkie ważne elementy, tworząca spójną, logiczną całość, dążąca do osiągnięcia wytyczonych celów;
-dostosowana do odbiorcy - treści i ich sposób przekazywania powinien być adekwatny dla danej grupy wiekowej odbiorców;
-ciekawie prowadzona - dająca możliwość aktywnego i twórczego uczestnictwa w zajęciach, czynnego zaangażowania.

Profilaktyka powinna być organizowana na kilku płaszczyznach:
1.czynne uczestnictwo dzieci i młodzieży w programach edukacyjno - informacyjnych i interwencyjnych;
2. tworzenie przez tak pojęte uczestnictwo specyficznego klimatu w szkole: klimatu eliminowania mody na narkotyki, wywierając oddolną presję na osoby zażywające lub próbujące narkotyków - motywujące do przyjmowania pomocy;
3.system edukacji rodziców i nauczycieli mający na celu naukę reagowania na problem, udzielania wsparcia i pomocy;
4. zmiany postaw dyrekcji szkół w odniesieniu do osób mających kontakt z narkotykami, polegającej na traktowaniu takiej młodzieży nie w kategoriach zła, a choroby, z wszelkimi z tego faktu wynikającymi konsekwencjami, takimi jak pomoc, a nie usuwanie ze szkoły. Organizowanie profilaktyki w ten sposób zwiększa jej skuteczność włączając do działania wszystkie osoby zainteresowane.

Równie ważną rzeczą jest zakres treści przekazywanych w programach profilaktycznych. Należy pamiętać, że treść zajęć nie może wzbudzić u dzieci i młodzieży zainteresowania narkotykami i ich działaniem. Nie można rozbudzić ciekawości i chęci spróbowania i sprawdzenia na sobie jak to jest naprawdę. Ważne jest również aby zajęcia nie przebiegały w atmosferze straszenia i moralizowania, ale powinny być przekazem rzetelnych informacji, oraz by zachęcały do mówienia o problemach.

Profilaktyka, to nie tylko przekazywanie informacji na tematy, którego one dotyczą. Jest to całokształt działań zmierzający do kształtowania postaw i rozwijania umiejętności dzieci i młodzieży. Należy do nich między innymi:
-kształtowanie umiejętności interpersonalnych, samoświadomości, samooceny, samodyscypliny;
-rozwijanie umiejętności empatycznych, współpracy w grupie, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów;
-rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji tzn. zdolność do wybierania pozytywnych a nie negatywnych stylów życia;
-wzbogacanie świadomości młodego człowieka o to jakie wartości pomagają w podejmowaniu zdrowych decyzji;
-rozwijanie dojrzałej, odpowiedzialności za siebie i innych;
- uzdrawianie i rozwijanie środowisk rodzinnych. Pamiętajmy na koniec o jeszcze jednym, każdy stosownie do swej roli społecznej, możliwości i potrzeb winien ponosić współodpowiedzialność za zapobieganie uzależnieniom i promocję zdrowia.
Ewa Kotlarska Karan nr 25

 


Polecamy

akcjasos4Serdecznie zapraszamy do pierwszego w Polsce portalu  dla osób uzależnionych i współuzależnionych http://alkoholizm.akcjasos.pl
Zapraszamy do forum dyskusyjnego Forum uzaleznienia - tu możesz otrzymać pomoc.

Uzależnienie od alkoholu , czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na nie kontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci.

Reklama

Psycholog online

Jeśli przeżyłeś tragedię i nie wiesz, co ze sobą zrobić. Jeśli masz jakikolwiek problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić. Jeśli stoisz przed podjęciem ważnej decyzji i chciałbyś lepiej poznać siebie i swoje potrzeby i upewnić się w obranym kierunku Twojego życia, napisz do naszego psychologa on-line

Porady naszego psychologa udzielane są bezpłatnie.

Partner serwisu

Reklama

Reklama