Uzależnienia od leków

f13Lekomania, czyli uzależnienie od leków, to rodzaj uzależnienia, w którym lek spełnia bardzo specyficzną rolę, a mianowicie jawi się jako coś, w czym zlokalizowana jest cała nadzieja na możliwość ukojenia.

 

Z tego też tytułu następuje silna koncentracja na tym, aby podjąć kroki, które przybliżą do jego zdobycia. Jest to podyktowane zarówno przymusem i nadzieją na uspokojenie i uzyskanie pożądanego stanu, jak i presją i dużą mobilizacją, która wymusza szukanie sposobów na zdobycie leków takich jak np. wyolbrzymianie objawów u lekarza, gubienie recept, przyjmowanie postawy roszczeniowej itp.

Skutki nadużywania

Przy dłuższym zażywaniu leków może wystąpić uzależnienie fizyczne jak i psychiczne. Lek wywołujący uzależnienie z czasem staje się niezbędny do „ normalnego życia". Substancja zażywana do tego stopnia wpływa na funkcjonowanie organizmu, że zmniejszenie dawki lub przerwanie zażywania może wywołać znaczne zaburzenia czynności organizmu, zwane zespołem abstynencyjnym. Charakteryzuje się on zmianami narządów po odstawieniu leku, np. zaburzeniami czynności serca, ciśnienia krwi, oddychania, pracy układu pokarmowego. Mogą się także nasilać lęki, niepokój, rozdrażnienie, problemy ze snem itd.

Jedną z najistotniejszych cech uzależnienia od leków jest narastający przymus zażywania i trudności w funkcjonowaniu bez nich. Zmusza to lekomanów do zdobywania pożądanego leku za wszelką cenę. Lekomania powoduje szereg negatywnych zmian w funkcjonowaniu człowieka zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Powoduje stopniową degradację psychiczną, umysłową, zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu: kłopoty z pamięcią, koncentracją, myśleniem, uczeniem się. Osoba uzależniona coraz gorzej radzi sobie z trudnościami, własnymi emocjami, codziennymi obowiązkami.
Leki ryzyka

Uzależnienie od leków obejmuje przede wszystkim kilka grup leków tj: środki nasenne, uspokajające, przeciwbólowe, pobudzające a także przeczyszczające. Ryzyko uzależnienia od leków występuje u osób, które z powodu różnych schorzeń takich jak bezsenność, bóle głowy, nerwobóle, stany lęku i niepokoju, depresje, nerwice itd. musiały przyjmować leki wpływające na poprawę nastroju i samopoczucia.

Osoba uzależniona od leków zdobywa leki na przeróżne sposoby. Jednym z nich jest oszukiwanie lekarza. Rozpoczynając od lekarza rodzinnego, a kończąc na specjaliście pacjent w czasie wizyty prosi o wypisanie recepty. Symuluje choroby, wyolbrzymia objawy, Nie mówi o tym, że ma w domu już kilka recept na ten sam preparat. Tak zaopatrzony uzyskuje na pewien czas psychiczny komfort i spokój. Odmowa doktora wywołuje niepokój, czasami gniew i agresję. Dochodzi do scen, w których pacjent płaczem stara się zmienić stanowisko doktora, wzbudzić w nim poczucie winy lub litość. Ilość realnie zażywanych dziennych dawek jest okrywana lub pomniejszana.

Heminevrin – cudowny lek na alkoholizm czy nowa używka

Znaczna część pacjentów naszego ośrodka zgłasza się do nas z problemem przewlekłego używania leku o nazwie heminevrin. U większości z nich można postawić diagnozę uzależnienia od tego specyfiku. To co jeszcze łączy naszych klientów uzależnionych od heminevrinu to podobna historia rozwoju choroby. Najczęściej nasi klienci po raz pierwszy zetknęli się z tym lekiem w trakcie wizyty u lekarza w przychodni. Heminevrin jest bowiem chętnie przepisywany pacjentom z historią uzależnienia od alkoholu, doświadczającym kryzysu. Pacjenci nauczeni są rozpoznawania u siebie oznak głodu alkoholowego i nawrotu. Naturalnie więc szukają pomocy u lekarza, który „ratuje" pacjenta receptą na 100 tabletek heminevrinu. Początkowo prawie wszyscy pacjenci dobrze odpowiadają na farmakoterapię,objawy ustępują, a co najważniejsze sami zainteresowani czują się świetnie. Szczęście po heminevrinie zazwyczaj nie trwa jednak długo. Lek ten jest krótko działającym specyfikiem i pacjenci szybko zaczynają zwiększać dawkę (po pierwszej wizycie mają już 100 tabletek do dyspozycji). Rekordziści przyjmują po 20 i więcej tabletek dziennie. Powoduje to znaczne szkody zdrowotne i społeczne. Członkowie rodzin zaczynają zwracać uwagę, że coś niedobrego zaczyna się dziać z pacjentem. Często mówią „tak jakby był pijany, ale nie czuć alkoholu", „mama po lekach wygląda jakby piła". Uzależnieni pacjenci oraz członkowie ich rodzin zaczynają szukać fachowej pomocy.

Odstawienie leku musi odbywać się pod kontrolą lekarza oraz stopniowo. Nagłe odstawienie leku może spowodować szok dla organizmu nazwany fachowo zespołem abstynencyjnym. Przejawiać się on może drgawkami, problemami z ciśnieniem krwi, halucynacjami oraz omamami. Dlatego należy szczególnie ostrożnie odstawiać heminevrin. O ile nieprzyjemne objawy odstawienia alkoholu utrzymują się przez około 10 dni, tak odtrucie organizmu z leku heminevrin może trwać nawet do kilku miesięcy. Trudno określić dokładny czas trwania pełnej detoksykacji. Zależy on bowiem od dawki przyjmowanego leku, czasu trwania uzależnienia oraz indywidualnych cech organizmu pacjenta. Warto jednak zadbać o swoje zdrowie i trzeźwość. Tak jak każde uzależnienie lekomania również pociąga za sobą bardzo negatywne skutki zdrowotne i społeczne. Warto również pamiętać, że zgodnie z opisem na ulotce, heminevrin upośledza zdolność kierowania pojazdami i negatywnie wpływa na zdolność obsługi maszyn.

Tratwa Centrum Leczenia Uzależnień
ul.Drozdów 11, 43-450 Ustroń


Polecamy

akcjasos4Serdecznie zapraszamy do pierwszego w Polsce portalu  dla osób uzależnionych i współuzależnionych http://alkoholizm.akcjasos.pl
Zapraszamy do forum dyskusyjnego Forum uzaleznienia - tu możesz otrzymać pomoc.

Uzależnienie od alkoholu , czyli alkoholizm, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na nie kontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci.

Reklama

Psycholog online

Jeśli przeżyłeś tragedię i nie wiesz, co ze sobą zrobić. Jeśli masz jakikolwiek problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić. Jeśli stoisz przed podjęciem ważnej decyzji i chciałbyś lepiej poznać siebie i swoje potrzeby i upewnić się w obranym kierunku Twojego życia, napisz do naszego psychologa on-line

Porady naszego psychologa udzielane są bezpłatnie.

Partner serwisu

Reklama

Reklama